5 Tone Màu Phù Hợp Ảnh Cưới, Phóng Sự Cưới (LR/ACR)

Chỉnh ảnh phóng sự cưới không bao giờ là dễ dàng, vì bạn phải chụp trong nhiều hoàn cảnh, điều kiện ảnh sáng khác nhau. Với 5 preset là 5 tone màu khác nhau phù hợp với đa số kiểu ảnh, indoor, outdoor, thiếu sáng, dư sáng….

Bạn có thể xem qua demo.

.

Tặng kèm ảnh raw.

Danh Mục , ,

Post a Comment

Chỉnh ảnh phóng sự cưới không bao giờ là dễ dàng, vì bạn phải chụp trong nhiều hoàn cảnh, điều kiện ảnh sáng khác nhau. Với 5 preset là 5 tone màu khác nhau phù hợp với đa số kiểu ảnh, indoor, outdoor, thiếu sáng, dư sáng….

Bạn có thể xem qua demo.

.

Tặng kèm ảnh raw.

Danh Mục , ,
50,000 VNĐ – Đặt Mua

đã được thêm vào giỏ hàng!

đã được thêm vào giỏ hàng!

9 lượt mua

0 nhận xét