31 PSD Layout Typo Tiếng Anh Làm Bìa Ảnh

31 PSD full layer bao gồm các text, các đường viền… việc của bạn chỉ việc bỏ ảnh đã retouch vào, căn chỉnh và ….done!

Một mẫu demo như hình…

Nếu bạn là người thường xuyên edit ảnh bìa, bạn không nên bỏ qua bộ 31 PSD mới nhất 2020 này.

 

 

Danh Mục ,

Post a Comment

31 PSD full layer bao gồm các text, các đường viền… việc của bạn chỉ việc bỏ ảnh đã retouch vào, căn chỉnh và ….done!

Một mẫu demo như hình…

Nếu bạn là người thường xuyên edit ảnh bìa, bạn không nên bỏ qua bộ 31 PSD mới nhất 2020 này.

 

 

Danh Mục ,
100,000 VNĐ – Đặt Mua

đã được thêm vào giỏ hàng!

đã được thêm vào giỏ hàng!

1 lượt mua

0 nhận xét